مقالات

حق یار > مقالات

وکیل تخریب اموال

وکیل تخریب اموال   وکیل تخریب اموال  : مطابق قانون مجازات اسلامی جرم تخریب اموال دارای دو نوع بوده : نخست تخریب اموال خصوصی مجازاتی 6 ماه تا 3 سال را در پی دارد دوم تخریب اموال دولتی و یا عمومی که مجازات آن 3 ماه تا 10 سال است اما باید توجه داشت تخریب اموال می بایست چه در خصوص اموال دولتی و چه خصوصی وصف مالیت داشتن آن شی رعایت گردد . به عنوان مثال تنه درخت خشکیده ای که متعلق به شخصی است و یا متعلق به اموال عمومی است دارای مالیت نبوده فلذا کندن آن یا حکاکی بر روی آن...

Continue reading