خانواده

حق یار > خانواده

مشاوره طلاق

وکیل طلاق : طلاق به معنای انحلال نکاح دائم از طرف یک فرد یا وکیل وی است. جدایی زمانی اتفاق می افتد که رابطه زناشویی در بین زوجین کمرنگ تر و سست شده و زندگی مشترک دچار تنش وناسازگاری می شود. عواملی که این تنش ها را تشدید می کنند نداشتن تفاهم و اختلاف طبقاتی فاحش بین زوجین، تفاوت تحصیلات، خلق و خوی نامناسب، بیماری های خاص و...

Continue reading