مقالات حسبی

حق یار > مقالات حسبی
2-1

مقالات حسبی

امور حسبی به اموری گفته میشود که محتسب یا همان حاکم تدوین میکند وجهت امرا در جامعه تصویب شده است وبرای تمامی افراد لازم الاجرا است.
تعریف دیگر امور حسبی بدین شکل است : اموری که دادگاه ها مکلف اند نسبت به آنها رسیدگی کنند و اتخاد تصمیم کنند بدون اینکه لزوما متکی به وقوع اختلاف میان افراد و اقامه دعوا باشد یعنی نباید حتما میان دونفر اختلافی به وجود آمده باشد وشخصی در اقامه دعوا ذی نفع باشد. وصرفا به دلیل اینکه حاکم این گونه موارد را لازم الاجرا دانسته پیگیری میشوند . مانند انحصار وراثت ،تغییر نام،صدور حکم حجر و یا تعیین قیم . ما در این دسته از مقالات قصد آشنایی شما را با اینگونه مطالب داریم . ودر صورت لزوم زمینه آشنایی شما عزیزان با وکیل متخصص در این گونه پرونده ها را فراهم کنیم.دانلود قانون تجارت

دانلود

دانلود قانون مدنی

دانلود

دانلود قانون مجازات اسلامی

دانلود

دانلود قانون حمایت خانواده

دانلود